_ZASVĚCENÍ MUNAY-KI

Zasvěcení Munay-Ki

Munay-Ki je v překladu energie lásky. Pokud ji vědomě pěstujeme a posilujeme, tvoříme naši realitu s radostí a vášní.

Během obřadu Munay-Ki dochází k přenosu této energie a přijetí plného potenciálu moudrosti každé z linií, která toto učení uchovává.

Obřady obnovují naše energetické pole a informují naši DNA na buněčné úrovni, což nám umožňuje vyvinout nové tělo, které žije, stárne a umírá zdravěji. Zároveň dokážeme snadněji přepsat zděděná či získaná přesvědčení, která nám již nevyhovují.

Tato zasvěcení jsou založena na iniciačních praktikách šamanů a léčitelů v Andách a Amazonii a mají co do činění s převzetím zodpovědnosti za vše, co vytváříme. Jsou pozvánkou k vysnění nového, zdravého a nenásilného světa.

Deset RITUÁLŮ, deset energetických přenosů MUNAY-KI

1 - Hampe (Rituál Léčitele)

2 - Chumpi (Rituál Pásů síly)

3 – Ayni (Rituál Harmonizace)

4 - Kawak (Rituál Vizionáře)

5 – Pampa Mesayoq (Rituál Strážce dne)

6 – Alto Mesayoq (Rituál Strážce moudrosti)

7 - Kurak Akuyak (Rituál Strážce Země)

8 – Mosoq (Rituál Strážce hvězd)

9 – Taitanchis Rantis (Rituál Stvořitele)

10 - El Rito del Útero (Rituál Lůna)

Průběh obřadu

I ty se můžeš připojit ke strážcům učení Munai a využít plný potenciál získaných nástrojů ve svém životě.

Celým obřadem tě s láskou a péčí doprovodím individuálně či ve skupině, osobně či "na dálku". Každá z těchto forem má svá vlastní specifika a každému z nás vyhovuje něco jiného.

Samotnému předání „semínka moudrosti“ předchází takzvaná syntonizace, během níž dochází k naladění se na danou linii a aspekt, se kterým se bude pracovat. Po energetickém přenosu následuje integrační fáze, většinou formou řízené meditace a předání instrukcí, jak se o právě "zaseté semínko" starat, aby zesílilo a stalo se plnohodnotnou součástí tvého života.

Cenu za můj časoprostor najdeš zde.

Plánované akce
Zasvěcení Munay-Ki pro skupinu či kruh
Pokud chcete přijmout moudrost Munay-Ki v kruhu blízkých přátel, ráda vás doprovodím. Maximální počet členů ve skupině je osm, časový harmonogram naplánujeme společně k oboustranné spokojenosti. Celý proces může proběhnout buď osobně, nebo virtuálně přes domluvenou online platformu. 
Individuální zasvěcení Munay-Ki
Bude mi ctí doprovodit tě na tvé cestě k pochopení, přijetí a využití energie Munai v tvém životě. S tvým dovolením ti zprostředkuji přímý přenos "semínka" plného potenciálu každé z těchto linií v komplexní podobě na základě tvého vlastního tempa a potřeb. Během celého procesu můžeš očekávat laskavou péči a podporu.