_ZASVĚCENÍ MUNAY-KI

Zasvěcení Munay-Ki

Munay-Ki je v překladu energie všepřesahující lásky. Pokud ji vědomě pěstujeme a posilujeme, tvoříme svou vysněnou realitu s láskou a jasností, což se zákonitě promítá do všech úrovní našeho života. Zasvěcení Munay-Ki jsou založena na iniciačních praktikách andských a amazonských léčitelů (Laiků) a mají co do činění s převzetím zodpovědnosti za vše, co vytváříme. Jsou pozvánkou k vysnění nového, zdravého a nenásilného světa, ve kterém hraje každý z nás důležitou roli.

Během obřadu dochází k přenosu energie a přijetí plného potenciálu moudrosti každé z linií, která toto učení uchovává. Následně pak danou dovednost za pomoci různých praktik a nástrojů integrujeme do svého každodenního života, dokud se nestane jeho přirozenou součástí. Získáváme pak novou mapu, díky které můžeme prožívat svůj život vědoměji, zdravěji a s vědomím, že nejsme sami.

Přenosy aktivují a posilují naše energetické pole a informují naši DNA na buněčné úrovni, což nám umožňuje vyvinout nové tělo, které žije, stárne a umírá zdravěji. Zároveň dokážeme snadněji přepsat zděděná či získaná přesvědčení, která nám již nevyhovují.

V praxi to vypadá tak, že se moudrost, nástroje a energie, které jsme přijali, vyživili a zaintegrovali do svého života časem stanou námi samými, resp. my se staneme jimi. Dojde k jakési transformaci ze stavu "mít" přes stav "dělat" do stavu "být". Tedy zcela konkrétně na příkladu: Nevyužívám dovednosti léčitele Hampe, které jsem přijala, ale sama se stávám, sama jsem tímto léčitelem, který ví přesně co a jak udělat či neudělat.

Deset RITUÁLŮ, deset energetických přenosů MUNAY-KI

1 - Hampe (Rituál Léčitele)

2 - Chumpi (Rituál Pásů síly)

3 – Ayni (Rituál Harmonizace)

4 - Kawak (Rituál Vizionáře)

5 – Pampa Mesayoq (Rituál Strážce dne)

6 – Alto Mesayoq (Rituál Strážce moudrosti)

7 - Kurak Akuyak (Rituál Strážce Země)

8 – Mosoq (Rituál Strážce hvězd)

9 – Taitanchis Rantis (Rituál Stvořitele)

10 - El Rito del Útero (Rituál Lůna)

Průběh obřadu

I ty se můžeš připojit ke strážcům učení Munai a využít plný potenciál získaných nástrojů ve svém životě.

Celým obřadem tě s láskou a péčí doprovodím individuálně či ve skupině, osobně či "na dálku". Každá z těchto forem má svá vlastní specifika a každému z nás vyhovuje něco jiného.

Samotnému předání „semínka moudrosti“ předchází takzvaná syntonizace, během níž dochází k naladění se na danou linii a aspekt, se kterým se bude pracovat. Po energetickém přenosu následuje integrační fáze, většinou formou řízené meditace a předání instrukcí, jak se o právě "zaseté semínko" starat, aby zesílilo a stalo se plnohodnotnou součástí tvého života.

Cenu za můj časoprostor najdeš zde.

 

Plánované akce
Zasvěcení Munay-Ki v zahradách Myšlín
Užij si kompletní sérii všech deseti zasvěcení Munay-Ki v překrásných a energií nabitých prostorách v zahradách Myšlín. V deseti dvoutýdenních blocích máš jedinečnou možnost přijmout všech deset "semínek", které začneš postupně probouzet k životu v synergickém propojení s komorní skupinkou žen a mužů. Získáš unikátní nástroje k vědomému a láskyplnému tvoření svého života na všech úroních.
 
Individuální zasvěcení Munay-Ki
Bude mi ctí doprovodit tě na tvé cestě k pochopení, přijetí a využití energie Munai v tvém životě. S tvým dovolením ti zprostředkuji přímý přenos "semínka" plného potenciálu každé z těchto linií v komplexní podobě na základě tvého vlastního tempa a potřeb. Během celého procesu můžeš očekávat laskavou péči a podporu.
 
Zasvěcení Munay-Ki pro skupinu či kruh
Pokud chcete přijmout moudrost Munay-Ki v kruhu blízkých přátel, ráda vás doprovodím. Maximální počet členů ve skupině je osm, časový harmonogram naplánujeme společně k oboustranné spokojenosti. Celý proces může proběhnout buď osobně, nebo virtuálně přes domluvenou online platformu.