_O MNĚ

Baví mě meditovat a hrát si s energií. Vypnout otravné myšlenky a každodenní „měla bychy“ a ponořit se svého vnitřního vesmíru. Baví mě proplouvat mezi prostory posvátného a každodenního, dotýkat se hloubky každého z nich a vzájemně je propojovat. Baví mě vystupovat z pravidel lineárního času, zdánlivé „objektivní skutečnosti“ a navštěvovat místa, které se těmto zákonitostem vymykají. Baví mě, když mé fyzické tělo zmizí a spolu s ním se rozpustí i mé já. V těchto chvílích vstupuji s vírou, otevřeností a vzrušením do slovy nepopsatelného světa, jež jsem si sama pro sebe pojmenovala DIVOSVĚT. Má mnoho úrovní, prostorů a forem, které dávají odpovědi na otázky, jež ve svém každodenním světě nenacházím.

Úplně nejvíc mě však baví stát se oním vše-přesahujícím světlem, čistou energií samotného zdroje, plynout, být a směřovat ve směru vytyčeného záměru. Uchopit poklady ukryté v tomto magickém, vnitřním vesmíru a přenést je do našeho světa. Zkrátka a jednoduše být mostem mezi Divosvětem a tímto světem, mezi Posvátným a každodenním,....

Už přes dvacet let doprovázím ženy i muže na cestě osobního rozvoje. Při studiu energetické disciplíny v Parku studií a reflexe ve Schlamau (Německo) v roce 2010 jsem se zamilovala do jejích tajů a od té doby zkoumám, praktikuji a sdílím hlubokou moudrost těchto podivuhodných prostor. V roce 2020 mi do cesty připlulo energetické léčení, jehož prohlubování a přibývající zkušenosti volaly po dalších nástrojích a průvodcích. Následovala energetická zasvěcení Munay-Ki pod vedením Marcely Lobos a absolvování mistrovského kurzu Rueda Medicinal pod vedením Alberta Villolda a dalších mistrů, obojí ve škole Los Quatro Caminos (Peru). Sama pro sebe jsem si toto transcendentální období zaškatulkovala jako „návrat Domů“.

V současné době doprovázím ženy na pravidelných tématicky zaměřených víkendových workshopech a při lunárních a cyklických rituálech, využívám energetické léčení jak individuálně, tak v synergickém propojení se ženským kruhem, sdílím rozmanitou škálu meditačních a relaxačních technik s dospěláky i dětmi, předávám zasvěcení Munay-Ki a za užití dávných učení andských mistrů doprovázím zájemce na energetických cestách se záměrem pochopit, pustit a nahradit nefunkční přesvědčení tak, aby mohli prožívat radostný a naplněný život.

Věřím, že převezmeme-li plnou zodpovědnost za svůj život a porozumíme-li, kým ve své podstatě jsme, můžeme svůj svět tvořit v souladu s naší nejkrásnější vizí. Můžeme pustit příběhy, které již nepotřebujeme a přepsat je novými, zdravějšími a láskyplnějšími. Můžeme letět svobodně, s radostí, s odvahou, doprovázeni všudypřítomnou silou života, jejíž zdroj nám leží na dosah.

Pokud ti něco z mého příběhu rezonuje, podívej se sem. Bude mi ctí, když se naše cesty protnou.