_CENA

JAKÁ JE CENA?

Uvedené ceny nejsou platbou za techniky, nástroje, knowhow a léčebný proces jako takový. Toto vše je společným dědictvím celého lidstva, které nelze zpeněžit. Částka, kterou zaplatíš, je oceněním mého osobního časoprostoru v souladu s Ayni (rovnováhou), která je pro proces uzdravení zásadní. Pro přijímání je důležité dávání a naopak.

Naše úvodní sezení je zdarma. Ujasníme si při něm, zda jsou tvá očekávání v souladu s tím, co nabízím. Pokud ano, dohodneme se na vhodné cestě k uskutečnění tvého záměru a podmínkách oboustranné spolupráce.

Má současná hodinová sazba při individuálních sezeních je 888,- Kč. V případě online doprovázení je to celková částka, při osobním setkání si navíc účtuji čas své cesty k tobě (444,-Kč za hodinu plus benzín 3,-kč/km). Celkovou částku za dané sezení pošli prosím následně dle skutečné jeho délky v tentýž den na účet 1557881073/0800.

Cena za rituál Munay-Ki pro jednu až dvě osoby je 2 222,- Kč, pro skupinu (3 - 8 osob) je cena 888,- na osobu. Prosím o zaplacení odpovídající částky na účet 1557881073/0800 před dohodnutým rituálem.

Ceny plánovaných akcí pro veřejnost najdeš v podrobnostech konkrétní akce.

Ceny za Divohrátky ve školách dohodneme individuálně. Minimum je 888,-Kč za hodinu mého času, ke kterému si dovolím započítat čas své cesty k vám a zpět.

V případě zájmu o uspořádání akce podle vašich představ se na podmínkách a ceně dohodneme společně předem.

Cena pro ty z vás, kteří si terapii nemohou z existenčních důvodů dovolit je 444,-Kč za hodinu, za jedno sezení pak maximálně 888,- Kč, a to i v případě, že přesáhne 2 hodiny. V takovémto případě prosím o zdůvodnění snížení sazby.