_CENA

JAKÁ JE CENA?

Uvedené ceny nejsou platbou za techniky, nástroje, knowhow a léčebný proces jako takový. Toto vše je společným dědictvím celého lidstva, které nelze zpeněžit. Částka, kterou zaplatíš, je oceněním mého osobního časoprostoru v souladu s Ayni (rovnováhou), která je pro proces uzdravení zásadní.

Prvních 15 minut našeho sezení je zdarma. Seznámíme se a ujasníme si, zda se spolu cítíme dobře a zda jsou tvé představy v souladu s tím, co nabízím. Pokud ano, dohodneme se na vhodné cestě k uskutečnění tvého záměru a pustíme se do práce.

Má současná hodinová sazba při individuálních sezeních je 888,- Kč. V případě online doprovázení je to celková částka, při osobním setkání si navíc účtuji čas své cesty k tobě (444,-Kč za hodinu plus benzín 3,-kč/km). Celkovou částku za dané sezení pošli prosím následně dle skutečné jeho délky v tentýž den na účet 1557881073/0800.

Cena za jeden rituál Munay-Ki pro jednu až dvě osoby je 2 222,- Kč, pro skupinu (3 - 5 osob) je cena 999,- Kč na osobu, pro skupinu (6 - 8 osob) je cena 888,- Kč na osobu. Při celé desetidílné sérii zasvěcení platíte pouze za devět zasvěcení, desáté je zdarma. V případě online přenosů je to celková částka, při osobním setkání si navíc účtuji za reálný pronájem vhodných prostor a za čas své cesty k vám (444,-Kč za hodinu plus benzín 4,-kč/km). Prosím o zaslání odpovídající částky na účet 1557881073/0800 před dohodnutým rituálem či před celou sérií.

Ceny plánovaných akcí pro veřejnost najdeš v podrobnostech konkrétní akce.

Ceny za Divohrátky ve školách dohodneme individuálně dle vašich možností. Minimum je 888,-Kč za hodinu mého času, ke kterému si dovolím započítat čas své cesty k vám a zpět.

V případě zájmu o uspořádání akce podle vašich představ se na podmínkách a ceně dohodneme společně předem.

Cena pro ty z vás, kteří si individuální terapii nemohou z existenčních důvodů dovolit je 444,-Kč za hodinu, za jedno sezení pak maximálně 888,- Kč, a to i v případě, že přesáhne 2 hodiny. V takovémto případě vás prosím předem o zdůvodnění snížení sazby.