_ZASVECENI_MUNAY-KI PRO SKUPINU CI KRUH

Zasvěcení MUNAY-KI pro skupinu či kruh

Deset SETKÁNÍ, Deset RITUÁLŮ, deset energetických PŘENOSŮ MUNAY-KI

Otevři se energii lásky a získej mapu k prožívání vědomého, zdravého a naplněného života.

MUNAY-KI je v překladu energie všepřesahující lásky. Pokud ji vědomě vyživujeme, promítá se do všech úrovní našeho života. Zasvěcení Munay-Ki jsou založena na iniciačních praktikách andských a amazonských léčitelů (Laiků). Jsou pozvánkou k vysnění nového, zdravého a nenásilného světa.

JAK SETKÁVANÍ PROBÍHAJÍ:
Každé setkání má tři fáze. První, syntonizační, vás sladí s konkrétní moudrostí, se kterou jsme každý z nás propojeni, jen jsme na to zapomněli. Během samotného obřadu přijmete energetické semínko s plným potenciálem dané moudrosti, načež následuje integrační fáze, během které se přijatá moudrost uloží přesně tam, kam má. Všechny fáze probíhají na energetické úrovni formou více či méně dynamické řízené meditace, intenzivního prožitku, přítomné oslavy, fyzického, mentálního, emocionálního a energetického propojení.

CO VÁS ČEKÁ MEZI RITUÁLY A PO NICH:
V období mezi rituály pak budete danou dovednost za pomoci různých praktik a nástrojů integrovat do svého každodenního života. Každý jsme jiný, každý potřebuje jiný čas a tempo. Je jen na nás, s jakou intenzitou se rozhodneme tyto nové nástroje využít. Ve chvíli, kdy se stanou přirozenou součástí našeho života, získáváme novou mapu, díky které můžeme prožívat svůj život vědoměji, zdravěji, s radostí, vášní, jasností a vědomím, že nejsme sami.

NA JAKÉ RITUÁLY SE MŮŽETE TĚŠIT:
1. Hampe (Rituál Léčitele)
2. Chumpi (Rituál Pásů síly)
3. Ayni (Rituál Harmonizace)
4. Kawak (Rituál Vizionáře)
5. Pampa Mesayoq (Rituál Strážce dne)
6. Alto Mesayoq (Rituál Strážce moudrosti)
7. Kurak Akuyak (Rituál Strážce Země)
8. Mosoq (Rituál Strážce hvězd)
9. Taitanchis Rantis (Rituál Stvořitele)
10. Kisma (Rituál Lůna)

CO DALŠÍHO POTŘEBUJETE VĚDĚT:

KDE se budeme setkávat: Na jakémkoliv místě, které si společně vyberete. Logistiku a/či pronájem nechám na vás a ráda za vámi přijedu. Pokud dáváte přednost online setkávání, není problém.

KDY budou probíhat naše setkání: Každé setkání trvá přibližně 2 hodiny, na termínech se dohodneme osobně.

KDO vás bude doprovázet: Průvodkyně osobním rozvojem, Daneya Cachová, absolventka pokročilých kurzů Munay-Ki a Rueda Medicinal a nadšená praktikantka jejich nástrojů

KOLIK do sebe zainvestujete: Cena za jeden rituál Munay-Ki pro skupinu 3 až 5 osob je 999,- Kč na osobu, pro skupinu 6 až 8 osob je 888,- Kč na osobu. Při celé desetidílné sérii zasvěcení platíte pouze za devět zasvěcení, desáté je zdarma. V případě online přenosů je to celková částka, při osobním setkání si navíc účtuji za čas své cesty k vám (444,-Kč za hodinu plus benzín 4,-kč/km). Prosím o zaslání odpovídající částky na účet 1557881073/0800 před dohodnutým rituálem či před celou sérií.

CO navíc: Po celou dobu budete mít možnost komunikovat všechny své potřeby, pochybnosti, dotazy v podpůrné whatsapové skupině.

Více INFORMACÍ zde