_AKCE_MUNAY-KI V ZAHRADACH MYSLIN

Rituály MUNAY-KI v zahradách Myšlín

Deset SETKÁNÍ, Deset RITUÁLŮ, deset energetických PŘENOSŮ MUNAY-KI

Otevři se energii lásky a získej mapu k prožívání vědomého, zdravého a naplněného života.

MUNAY-KI je v překladu energie všepřesahující lásky. Pokud ji vědomě vyživujeme, promítá se do všech úrovní našeho života. Zasvěcení Munay-Ki jsou založena na iniciačních praktikách andských a amazonských léčitelů (Laiků). Jsou pozvánkou k vysnění nového, zdravého a nenásilného světa.

JAK SETKÁVANÍ PROBÍHAJÍ:
Každé setkání má tři fáze. První, syntonizační, vás sladí s konkrétní moudrostí, se kterou jsme každý z nás propojeni, jen jsme na to zapomněli. Během samotného obřadu přijmete energetické semínko s plným potenciálem dané moudrosti, načež následuje integrační fáze, během které se přijatá moudrost uloží přesně tam, kam má. Všechny fáze probíhají na energetické úrovni formou více či méně dynamické řízené meditace, intenzivního prožitku, přítomné oslavy, fyzického, mentálního, emocionálního a energetického propojení.

CO VÁS ČEKÁ MEZI RITUÁLY A PO NICH:
V období mezi rituály pak budete danou dovednost za pomoci různých praktik a nástrojů integrovat do svého každodenního života. Každý jsme jiný, každý potřebuje jiný čas a tempo. Je jen na nás, s jakou intenzitou se rozhodneme tyto nové nástroje využít. Ve chvíli, kdy se stanou přirozenou součástí našeho života, získáváme novou mapu, díky které můžeme prožívat svůj život vědoměji, zdravěji, s radostí, vášní, jasností a vědomím, že nejsme sami.

KONKRÉTNÍ TERMÍNY RITUÁLŮ:
9.9. - Hampe (Rituál Léčitele)
23.9 - Chumpi (Rituál Pásů síly)
7.10. – Ayni (Rituál Harmonizace)
21.10. - Kawak (Rituál Vizionáře)
4.11. – Pampa Mesayoq (Rituál Strážce dne)
18.11. – Alto Mesayoq (Rituál Strážce moudrosti)
2.12. - Kurak Akuyak (Rituál Strážce Země)
16.12. – Mosoq (Rituál Strážce hvězd)
6.1.– Taitanchis Rantis (Rituál Stvořitele)
20.1. - Kisma (Rituál Lůna)

CO DALŠÍHO POTŘEBUJETE VĚDĚT:

KDE se budeme setkávat: V překrásných půdních prostorách s výhledem do budoucnosti v zahradách Myšlín

KDY budou probíhat naše setkání: Vždy od 18 do 20 (možná do 21) hodin - (při prvním setkání uvidíme přesně, záleží na počtu účastníků)

KDO vás bude doprovázet: Průvodkyně osobním rozvojem, Daneya Cachová, absolventka pokročilých kurzů Munay-Ki a Rueda Medicinal a nadšená praktikantka jejich nástrojů

KDO v tom bude s vámi: Budete se setkávat v komorní skupince maximálně 8 osob

KOLIK do sebe zainvestujete: Hodnota jednoho zasvěcení je 888,-Kč. Celá série devíti zasvěcení + pronájem prostor mají cenu 8888,- Kč, desáté zasvěcení je zdarma.
Pro závaznou rezervaci místa zašlete částku 8 888,- Kč na účet 1557881073/0800. Platbu si také můžete rozdělit do dvou splátek - zálohu 4 444,- Kč splatnou obratem při přihlášení pro závaznou rezervaci místa, doplatek 4 444,- do 1.8.2024. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a telefonní číslo (pro vytvoření whatsapové skupiny). V případě, že se nebudete moci akce zúčastnit, můžete si za sebe zajistit náhradníka. V případě zrušení akce ze strany organizátora je obratem navrácena celá částka zpět na váš účet, a to i v případě zásahu vyšší moci.

CO navíc: Po celou dobu budete mít možnost komunikovat všechny své potřeby, pochybnosti, dotazy v podpůrné whatsapové skupině.

Více INFORMACÍ zde