O proMĚně, O NÁS

O pro

Celý svůj dosavadní život jsem po ukončení svých vlastních škol strávila učitelováním na různých úrovních a místech. Přestože byla většina těchto míst skvělých, plných úžasných lidí a zkušeností, postupně jsem začala cítit nesvobodu a nespokojenost s některými aspekty učitelského řemesla. Zároveň jsem učila tak dlouho a intenzivně, že jsem přestala stíhat tempo svého vlastního života.

Vnitřní nespokojenost postupně narůstala a nenechávala mě na pochybách, že není otázkou „zda?“, ale spíše „kdy?“ ze své vyšlapané cesty odbočím do neznáma. Ulevilo se mi při zjištění, že mohu s láskou respektovat, přijmout, poděkovat a opustit to, v čem se již necítím „doma“. Rozhodla jsem se s důvěrou naslouchat svému tělu a své intuici. Stále jasněji jsem si uvědomovala, co vlastně chci a kým skutečně jsem.

V tomto naladění jsem žádala o inspiraci a vizi konkrétní formy mé blízké budoucnosti. Nikdy nezapomenu, jak mnou jako meteorit prolétla představa vytvoření malého divadélka, zaměřeného na osobní rozvoj dětí, na jejich zastavování, prožívání, spoluvytváření hlubokých příběhů a postupné „rozpomínání“. Když jsem doslova dotančila loukou do naší malé vesničky, otočila jsem se zpět, abych za tento neočekávaný nápad poděkovala. Oněmělá údivem a bez jakékoliv pochybnosti o brzkém naplnění spatřené vize jsem sledovala, jak k onomu místu míří noční oblohou právě padající hvězda.

Název DIVOSVĚT připlul „sám od sebe“ asi týden poté a „náhodou“ v sobě nesl svůj skrytý záměr – DIVadlo Osobního Větvení.

Brzy po něm do sebe začaly zapadat další střípky mozaiky s názvem DIVOSVĚT. DIVOSVĚT pro ženy byl jedním z nich a byl inspirován „náhodně“ se množícími reakcemi blízkých žen v oblasti vědomého růstu. Podpořily mě v myšlence, že bych měla jednoduché techniky práce s energií, krátká, ale účinná cvičení spojená s meditací a inspirující vnitřní zkušenost předávat dál. Zcela to rezonovalo s mým otevřeným nalazením a neváhala jsem ani vteřinu…

Cítím nekonečnou vděčnost a radost, že jsem součástí něčeho, co mě přesahuje, že mohu být mostem mezi DIVOSVĚTEM a dětskou duší, mezi DIVOSVĚTEM a ženskou duší.

A nyní několik faktů pro pragmatičtější publikum:
Jméno:

Daniela Cachová

Narozena:

1976 v Mariánských Lázních

Studium:

Gymnásium Mariánské Lázně, SJŠ Plzeň (obor AJ), VŠ – ZČU Plzeň (PeF, obor AJ – VV), dvouletý kurz Waldorfské pedagogiky, letní škola Začít spolu, pedagogické a metodické kurzy a semináře, semináře nenásilí, osobního rozvoje (organizace humanistického hnutí), studium energetické disciplíny (Parky studií a reflexe, Schlamau)

Dosavadní praxe (2001 – 2018):

učitelka AJ, VV (ZŠ Plzeň), lektorka AJ (JŠ Plzeň, Praha, firemní a individuální výuka), lektorka seminářů Výchova k nenásilí (pro děti, pro učitele v ČR a Keni), průvodkyně seminářů osobního rozvoje (Komunita pro lidský rozvoj, RC Zajíček), aktivní v projektu Parků studií a reflexe, učitelka předškoláků a 1.st.ZŠ, organizace, metodika, lektorování kroužků VV, keramiky, dramatické výchovy, angličtiny (komunitní školka, škola – RC Zajíček), matka 2 dětí.
…od 2018 spolutvůrkyně DIVOSVĚTa.