DIVOSVĚT PRO ŽENY

Divosvět pro ženy

Ženská energie je mocný nástroj, který může přispět k fyzické, mentální a duchovní harmonii každé z nás. Otevřenost a touha po vědomém růstu, kterou ženy disponují, umožňuje snazší vzájemné propojení a následné využití ženského potenciálu k vývoji celé naší společnosti. Přirozená schopnost dávat život, chránit a podporovat jej je příkladem, kterým my, ženy dokazujeme, že Život a Tvoření je jediným skutečným záměrem samotného Bytí.

Cítím hluboký vděk za to, že jsem žena. Vnímám potřebu sdílet své zkušenosti s dalšími ženami a skrze naše společné zvyšování energie a vědomí podpořit Život na této planetě.

Máte-li stejnou potřebu, přijměte prosím mé pozvání na některou z plánovaných akcí. Pojďme společně sdílet své zkušenosti a růst s vědomím, že se radost, láska, vnitřní síla a harmonie mohou stát trvalou součástí našeho Bytí. Pojďme společně meditovat, cvičit, tvořit, radovat se a osvojovat si techniky, které mohou přispět ke zlepšení našeho vztahu k sobě samé i ke svému okolí.

Dopřejme si tento nevšední prostor a přenesme DIVOSVĚT do svého každodenního života.

Akce

Přijměte prosím mé pozvání na některou z plánovaných akcí.
Kliknutím na obrázek otevřete stránku s podrobnými informacemi.

Proběhlé akce: