_DIVOSVĚT PRO ŽENY

Divosvět pro ženy

Ženská energie je mocný nástroj, který ovlivňuje fyzickou, mentální, duševní i duchovní harmonii každé z nás. Otevřenost a touha po vědomém růstu, kterou ženy disponují, umožňuje snazší vzájemné propojení a následné využití ženského potenciálu k vývoji celé naší společnosti. Přirozená schopnost dávat život, chránit a podporovat jej je příkladem, kterým dokazujeme, že život a tvoření jsou jediným skutečným záměrem samotného Bytí.

Cítím hluboký vděk za to, že jsem žena. Vnímám potřebu sdílet své zkušenosti s dalšími ženami a skrze naše společné zvyšování energie a vědomí podpořit život na této planetě. Máš-li stejnou potřebu, přijmi mé pozvání na některou z plánovaných akcí. Pojďme sdílet své zkušenosti a růst s vědomím, že se radost, láska, vnitřní síla a harmonie mohou stát trvalou součástí našeho Bytí. Pojďme společně meditovat, tančit, tvořit, smát se i plakat, pojďme se radovat ze své podstaty. Praktické nástroje, které si osvojíte, vám umožní prožívat zdravý a naplňující vztah k sobě samé i ke svému okolí.

Dopřejme si tento nevšední prostor a přenesme DIVOSVĚT do svého každodenního života.

Plánované akce

Přijmi pozvání na některou z plánovaných akcí a využij spolu s námi sílu ženského kruhu.

Jarní víkend energetického desatera
Tak jako se Země probouzí s každým jarem, využijeme i my životodárnou sílu tohoto období a zrevidujeme, vyživíme a posílíme energetická semínka, která jsme v průběhu našich ženských setkávání zasely.  (22. - 24. 3. 2024, Statek Salajna)
 
 

Proběhlé akce

Díky za důvěru a jedinečnost, kterou jsi vtiskla do některého z uplynulých nezapomenutelných ženských kruhů.

Víkend propojení ženské a mužské energie
Žena je dárkyní, ochránkyní i tvůrkyní života. Nenech si ujít společný obřad lůna, během něhož zažiješ energetické propojení s Matkou Zemí a staneš se součástí linie žen, jejichž posláním je chránit vše živé na této planetě.  (17. - 19. 11. 2023, Statek Salajna)
 
Jarní víkend hojnosti pro ženy
Slavíme!!! Naše 10té setkání poplyne na křídlech Hojnosti, která nás vynesla nad horizont každodenního již minule. Pojďme plynule navázat a odhalit další zákonitosti jejího proudu.  (24. - 26. 3. 2023, Statek Buchov)
 
Podzimní víkend hojnosti pro ženy
Propojme se se svými sny, touhami a přáními a řekněme jasné ANO samotnému Zdroji. Všudypřítomná Hojnost je nevyčerpatelná a každá z nás si může dovolit prožívat Život přesně podle svých představ.  (18. - 20. 11. 2022, Statek Salajna)
 
Úplňkový víkend jarní rovnodennosti pro ženy
Úplněk září ve své dokonalé celistvosti. Rovnodennost vyrovnává. Propojme se s mocnou energií přírodních rytmů a nechme se prozářit světlem měsíce. Využijme moudrosti a jedinečné zkušenosti každé z přítomných žen.  (18. - 20. 3. 2022, Statek Salajna)
 
Úplňkový prodloužený víkend pro ženy
Úplněk, ryze ženský element, vnáší magické světlo do završeného cyklu. Využijme jeho energii k pochopení další kapitoly svého života. Objevme mezi řádky, kdo jsme a propojme se se svou nejhlubší podstatou.  (18. - 21. 11. 2021, Chalupa Buchov)
 
Živelný relaxačně energetický víkend pro ženy
Květen je obdobím rodícího se Života ve své plné síle. Vědomé propojení s rytmem Země skrze sílu čtyř Živlů doplní naši energii a pomůže nám prožívat toto překrásné období s radostí, otevřeností a vnitřní silou.   (21. – 23. 5. 2021, Chalupa Buchov)
 
Harmonizující víkend pro ženy
Tato akce se z důvodu vládního nařízení i přes třikrát změněný termín nakonec nekonala. Čas pozdního podzimu vybízí tělo i duši k zastavení, fyzickému odpočinku a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Podívejme se nyní na naši knihu života s otevřeným srdcem a důvěrou...   (20. – 22. 11. 2020, Statek Salajna)
 
Magický relaxačně energetický víkend pro ženy
Podzim je magické období vhodné pro zastavení a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Tak, jako se příroda připravuje na zimní spánek, jsou i naše tělo a mysl nastaveny na chvíle oddechu, hýčkání, rozmazlování a otevřenému naslouchání našich příběhů.   (22. – 24. 11. 2019, Statek Salajna)
 
Relaxačně tvořivý víkend pro ženy
S blížícím se jarem se probouzí také naše tvůrčí energie. Vylézáme ze svých teplých "pelíšků", abychom se opět spojily s proudem nového života! Pojďme oslavit tento nový začátek vlastní tvorbou.   (22.–24. 3.2019, Statek Salajna)
 
Zimní energetický víkend pro ženy
Naučme se vnímat svou vnitřní energii, pracovat s ní a využívat ji ve svém životě. Osvojme si snadné a účinné meditační a relaxační techniky, které nám mohou pomoci v nejrůznějších životních situacích.   (25.–27. 1.2019, Statek Salajna)
 
Podzimní energetický prodloužený víkend pro ženy
Časný listopad je období vhodné k zastavení a ohlédnutí za končícím rokem. Je to čas, kdy se můžeme propojit samy se sebou, pustit to, co nám již nevyhovuje a nahradit prázdné místo něčím novým...   (9.–11. 11.2018, Statek Salajna)