_DIVOSVĚT PRO ŽENY

Divosvět pro ženy

Ženská energie je mocný nástroj, který ovlivňuje fyzickou, mentální, duševní i duchovní harmonii každé z nás. Otevřenost a touha po vědomém růstu, kterou ženy disponují, umožňuje snazší vzájemné propojení a následné využití ženského potenciálu k vývoji celé naší společnosti. Přirozená schopnost dávat život, chránit a podporovat jej je příkladem, kterým dokazujeme, že život a tvoření jsou jediným skutečným záměrem samotného Bytí.

Cítím hluboký vděk za to, že jsem žena. Vnímám potřebu sdílet své zkušenosti s dalšími ženami a skrze naše společné zvyšování energie a vědomí podpořit život na této planetě. Máš-li stejnou potřebu, přijmi mé pozvání na některou z plánovaných akcí. Pojďme sdílet své zkušenosti a růst s vědomím, že se radost, láska, vnitřní síla a harmonie mohou stát trvalou součástí našeho Bytí. Pojďme společně meditovat, tančit, tvořit, smát se i plakat, pojďme se radovat ze své podstaty. Praktické nástroje, které si osvojíte, vám umožní prožívat zdravý a naplňující vztah k sobě samé i ke svému okolí.

Dopřejme si tento nevšední prostor a přenesme DIVOSVĚT do svého každodenního života.

Proběhlé akce

Díky za důvěru a jedinečnost, kterou jsi vtiskla do některého
z uplynulých nezapomenutelných ženských kruhů.